Οι θάλασσές μας κινδυνεύουν

“Αυτό θα είναι το μέλλον μας…. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, τα παιδιά μας θα κληρονομήσουν την πλαστική ρύπανση και την κλιματική κρίση.”